İqtisadi əməkdaşlıq:

Hökumətlərarası birgə Komissiyanın fəaliyyəti:

- Komissiyanın yaradılma tarixi - 25 oktyabr 2004-cü il;

- Komissiyanın həmsədrləri: Azərbaycan tərəfindən - Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov,

   Niyazi Səfərov - İqtisadiyyat və sənaye nazirinin müavini

 Moldova tərəfdən İqtisadiyyat və İnfrastruktura Naziri Gaburiç Kirildir

- Komissiyanın bu günədək keçirilmiş iclaslarının sayı — 3 (üç).

  Komissiyanın 3-cü iclası 2012-ci il 26 aprel tarixində Kişineuda keçirilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında ticarət əlaqələri

 (min ABŞ dolları)

 

Il

Ídxal

İxrac

2006

1840,5

4765,8

2007

196,2

8739,9

2008

338,5

7128,0

2009

224,5

3767,9

2010

204,3

7480, 2

2011

2680,2

5720,1

2012

452,9

5367,4

2013

273,8

6467,3

2014

114,5

5916,3

2015

254,1

3525,3

2016

594,95

4665,19

2017

216.17

6,587.43          


(Dnestryanı separat qurum nəzərə alınmamaq şərti ilə)

 

MDB üzv dövlətləri üçün 03-07.04.2017-ci il tarixində Moskvada təşkil olunmuş 2017-ci il üzrə Beynalxalq Müqayisələr Proqramı   çərçivəsinda istehlak mallarının siyahısının dəqiqləşdirilməsinə dair

Moskva şəhərində keçirilmiş müşavirə haqqmda

 

MDB   ölkələrində 2017-ci il üzrə Beynalxalq Müqayisələr Proqramı   çərçivəsinda nəzərəd tutulmuş tədbirlər çərçivəsində 3-7  aprel  2017-ci   il  tarixlərinda Moskva şəhərində istehlak mallarının siyahısının dəqiqləşdirilməsinə dair müçşavirə keçirimişdir.

lclas  MDB  regionu  üzrə bu layihənin  əlaqələndiricisi olan  MDB  Dövlətlərarası Statistika  Komitəsi və  Rusiya  Federasiyasının dövlət  statistikasının  Federal  xidməti (Rosstat) tərəfindən təşkil edilmişdir.

Müşavirədə Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğız, Ermənistan, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Turkmənistan milli statistika orqanlarının  qiymət statistikası üzra mütəxəssisləri, həmçinin MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin və Dünya Bankının nümayəndələri iştirak etmişlər.

     Müşavirə  əvvəlcədən  müəyyən edilmiş gündəliyə uyğun olaraq keçirilmiş  və aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir:

-    istehlak malları üzra qiymətlərin qeydiyyatının aparılmasının əsas prinsipləri;

-    siyah üzrə təqdim olunmuş spesifik  istehlak mallarının  qiymət qeydiyyatının təşkil olunması.

İclasda  MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin sədrinin müavini A.Kosarev giriş nitqi ilə çıxış etmiş və  beynəlxalq müqayisələrin MDB MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin təşəbbüsü ilə hayata  keçirildiyi barədə iştirakçı ölkələrə melumat  vermişdir. Çıxış zamanı bildirilmi!iidir  ki,  2014-cü  ilin  məlumatları   əsasında ÜDM-in  Beynəlxalq  Müqayisəsi Proqramı yekunlamışvə məlumatlar  buklet  şəklində çap edilərək iştirakçı ölkələrə   təqdim edilmişdir.

Bundan sonra iclasın gündəliyina uyğun olaraq istehlak bölmasi uzrə təmsilçi mal və  xidmətlərin   təqdim olunmuş siyahılarının müzakirələri  apanlmllşdlr.  Muzakirələr zamanı aşağıdakı mal qrupları üzra təqdim olunmuş hər bir məhsul üzra ayrı-ayrılıqda fikir mubadiləsi aparılmışdır:

 

-     ərzaq məhsulları, içkilər, tütün- 42 mal qrupu üzra 488 adda təmsilçi məhsul

-     yaxşı istifadə əşyaları - 13 mal qrupu üzrə 370 adda təmsilçi mal

-     Ev əşyaları- 26 mal qrupu üzra 413 adda təmsilçi mal

. Xidmətlər 28 xidmət qrupu üzra 226 adda təmsilçi xidmət

 

-Mebel- 6 mal qrupu üzra 118 adda təmsilçi mal

-    Səhiyyə 6 mal qrupu üzrə 253 adda əmsilçii mal ve xidmətlər

-    Nəqliyyat vasitələri - 3 mal qrupu  üzra 84 adda təmsilçii mal

-    Digar mallar - 5 mal qrupu  üzra 158 adda  təmsilçi mal

 

İclasda müzakirəler əsnasında  ölkələr tərəfindən siyahılar üzrə   irəli sürülən   təkliflər  nəzərə alınmış   və siyahıklara əlavə edilmişdir.

lclasın sonunda bütün mal qruplan üzra təkliflər qəbul olunmuş  və qiymətlərin qeydiyyatının aparılması üçün yekun siyahlların 2017-ci ilin aprel ayının sonuna qədər iştirakçı ölkələrə göndərilməsi,  may ayından etibarən isə rüblük  qaydada qiymatlarin müeşahidəsinin təşkil olunması və rübdən sonrakı iki ay ərzində məlumatların MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinə təqdim olunması barədə qərar qəbul edilmişdir.

      

 

13.04.2017