Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması qaydaları.