Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məsuliyyət və məhdudiyyətlər