Taxele de stat pentru operațiunile notariale și registru

* Pentru operațiunile consulare ce țin de întrebările OSC:

 

1.pentru înregistrarea căsătoriei și eliberarea certifictului privint acest fapt; 30 dolari USD

2. pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei și eliberarea certificatului privind acest fapt; 40 dolari USD

3. pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei cu perosnele care au fost declarate dispărute fără urmă în baza legii stabilite, cu persoanele bolnave mintal sau cu personale condamnate pe un termen mai mare de 3 ani pentru infracțiuni; 10 dolari USD

4. pentru înregistrarea materialelor în legătură cu schimbarea prenumelui, numelui, patronimicului (cu excepția cazurilor înregistrării căsătoriei); 50 dolari USD 

5. pentru eliberarea repetată a certificatelor pe baza materialelor din arhivă privind înregistrarea actelor de stare civilă; 40 dolari USD

6. pentru eliberarea certificatelor în legătură cu efectuarea modificărilor, corectărilor, completării în înregistrările actelor de naștere, deces, căsătorie, desfacerea căsătoriei, precum și recuperarea evidenței actelor; 20 dolari USD 

7. pentru eliberarea actelor de stare civilă privind statutul necăsătorit cu scopul înregistrării căsătoriei de către organele OSC de peste hotare. 30 dolari USD

* Pentru obținerea actelor pe baza solicitării:

 

 pentru primirea actelor pe paza solicitării (pentru fiecare document):peste hotarele țării. 25 dolari USD

* Pentru legalizarea actelor:

1. pentru legalizarea actelor privind învățămîntul, munca, OSC:

1.2. peste hotarele țării:- pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan;50 dolari USD

2. pentru legalizarea actelor privind cu activitatea antreprenorială, comercială, economică și alte acte

2.1. peste hotarele țării:-pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan; 50 dolari USD

* Pentru îndeplinirea activității notariale:

 1.pentru autentificarea notarială a procurii, care oferă dreptul folosirii și dispunerii bunurilor (cu excepția proprietăților, care se află pe teritoriul Republicii Azerbaidjan), inclusiv mijloacelor de transport, îndeplinirea operațiunelor creditare;50 dolari USD

2.pentru autentificarea procurii pentru obținerea din instituțiile bancare și dispunerii mijloacelor bănești, coletelor, corespondenței, primite prin poștă de la diferite persoane și instituții;25 dolari USD 

3. pentru autentificarea notarială a contractelor și tranzacțiilor:

3.1. pentru autentificarea privind partajarea proprietăților, garanțiilor precum și alte contracte inestimate;75 dolari USD

3.2. pentru autentificarea altor contracte estimate; 150 dolari USD

3.3. pentru autentificarea contractelor privind înstrăinarea mijloacelor de transport; 100 dolari USD

3.4. pentru autentificarea altor contracte; 50 dolari USD 

4. pentru autentificarea copiilor documentelor de studii, muncă, OSC, precum și extrase din actele nominalizate; 20 dolari USD

5. pentru eliberarea copiilor documentelor imobiliare și financiare ale cetățenilor Republicii Azerbaidjan, care sunt pastrate în reprezentanțele diplomatice și consulare, cît și extrasele lor;20 dolari USD

6. pentru autentificarea notarială a autenticității semnăturii (pentru fiecare document); 60 dolari USD

7. pentru autentificarea notarială a traducerii documentului și a traducerii procurii (pentru fiecare pagină):

- din limbi straine; 20 dolari USD

- în limbi străine; 40 dolari USD

8. pentru întocmirea actelor privind desemnarea tutorelui; 50 dolari USD

9. pentru autentificarea raportului tutorelui privind gestionarea proprietății; 50 dolari USD 

10. pentru întocmirea listei moștenirii și primirea moștenirii enumerate la păstrare; 100 dolari USD 

11. pentru verificarea proprietății privind conformitatea cu lista prezentată pe baza solicitării persoanei interesate; 100 dolari USD

12. pentru autentificarea notarială a testamentului; 100 dolari USD

13. pentru adăugarea oricăror schimbări în testament la solicitarea celui care lasă ca testament; 100 dolari USD

14. pentru păstrarea testamentului în consulat; 100 dolari USD 

15. pentru eliberarea de către funcționarul consulatului a certificatului privind dreptul la moștenire; 200 dolari USD 

16. pentru dreptul la vînzare a mărfurilor și alte proprietăți; 100 dolari USD 

17. pentru păstrarea în consulat a documentelor (cu excepția testamentului); 20 dolari USD 

18. pentru păstrarea (pentru fiecare lună) a banilor, hîrtiilor de valoare și alte lucruri de valoare (cu exceptia moștenirii); 50 dolari USD 

19. pentru primirea la depozit comun pentru un termen de pînă la 6 luni pentru transmiterea proprietății și sumei de bani la destinație (pentru fiecare lună);50 dolari USD 

20. pentru introducerea inscripțiilor de execuție 30 dolari USD 

21. pentru transmiterea actelor prin poșta diplomatică la adresa persoanelor juridice;100 dolari USD

22. pentru eliberarea certificatului privind incarcarea sau descărcarea vasului, care înoată sub steagul altui stat, alte certificate și declarații.     

Căutați în arhivă