Ediția a IV a Jocurilor Solidarității Islamice , Formula 1, Marele Premiu al Azerbaidjanului 2017

Ediția a IV a Jocurilor Solidarității Islamice 

Conform decretului Președintelui Republicii Azerbaijan Nr. 2703 din 02.03.2017 privind diverite acțiuni ale organizării cît și desfășurarea ediției a IV a Jocurilor Solidarității Islamice, persoanele străine și apatrizii acreditați corespunzător pot intra cît și ieși din Republica Azerbaidjan fără viză în baza pașaportului sau a altui document de călătorie cît și legitimația de acreditare începînd cu 1 aprilie pînă 1 iulie 2017.

Pe perioada organizării și desfășurării  Ediției a IV a Jocurilor Solidarității Islamice permisul de munca nu este necesar pentru persoanele străine cît și apartizii acreditați corespunzător implicați în procesul de lucru pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

 

Formula 1,  Marele Premiu al Azerbaidjanului 2017

În conformitate cu decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan, Nr. 2702 din 02.03.2017, privind simplificarea procedurilor de obținere a vizei pentru Republica Azerbaidjan pentru cetățenii străini cît și apatrizii care au legătură cu organizarea și desfășurarea Formulei 1 Marele Premiu al Azerbaidjanului 2017, viza va fi eliberată de către unitățile structurale ale Departamentelor Consulare ale Ministerului Afacerilor Externe ale Republicii Azerbaidjan, situatela AeroporturileInternaționale ale Republicii Azerbaidjan în perioada 15 mai-15 iulie 2017. Documentele de bază pentru obținerea vizei sunt următoarele:

  1. Legitimația sau alt act confirmativ al acreditării corespunzătoare din partea Companiei  ”Formula One Management Limited” și International Automobile Federation, organizatorii internaționali ai cursei Formula 1;
  2. Legitimația de acreditarela BakuCityCircuit Operations Company.

 

Totodată, persoanele străine cît și apatrizii care sosesc în Republica Azerbaidjan pentru  Formula 1 (numai 81 țări – în lista de state aprobată în conformitate cu Ordinul Președintelui Republicii Azerbaidjan Nr. 923 din 01 iunie 2016 privind stabilirea  sistemului ”ASAN Visa”) vor putea obține viza electronică prin intermediul ”ASAN Visa”.        

Căutați în arhivă