Ediția a IV a Jocurilor Solidarității Islamice

Conform decretului Președintelui Republicii Azerbaijan Nr. 2703 din 02.03.2017 privind diverite acțiuni ale organizării cît și desfășurarea ediției a IV a Jocurilor Solidarității Islamice, persoanele străine și apatrizii acreditați corespunzător pot intra cît și ieși din Republica Azerbaidjan fără viză în baza pașaportului sau a altui document de călătorie cît și legitimația de acreditare începînd cu 1 aprilie pînă 1 iulie 2017.

Pe perioada organizării și desfășurării  Ediției a IV a Jocurilor Solidarității Islamice permisul de munca nu este necesar pentru persoanele străine cît și apartizii acreditați corespunzător implicați în procesul de lucru pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

Căutați în arhivă