Lista documentelor semnate între Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova

 • În anul 1992 a fost semnat Acordul dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova privind principiile de cooperare comercial- economice.

Chişinău, 14 ianuarie 1992

 • În anul 1992 a fost semnat Acordul domeniul ştiinţei şi educaţiei dintre Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Moldova 

Baku, 31 martie 1992

 • În anul 1992 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea comercial- economică pentru anul  1993.

Baku, 17 octombrie 1992

 •  În anul 1992 a fost semnat Acordul în domeniul ştiinţei şi educaţiei dintre Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Moldova.

Baku, 31 martie 1992

 • În anul 1993 a fost semnat Acordul dintre Comisia Supremă de Atestare al Republicii Azerbaidjan şi Comisia Supremă de Atestare al Republicii Moldova cu privire la  recunoaşterea reciprocă a diplomelor universitare şi titlurilor de atestare a Comisiei Superiore al Republicii Azerbaidjan şi Republicii Moldova.

Baku, 18 octombrie 1993

 • În anul 1993 a fost semnat Acordul dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova privind principiile de cooperare comercial- economice pentru anul 1994.

Ashabad, 23 decembrie 1993

 • În anul 1993 a fost semnat Acordul dintre Banca Naţională al Republicii Azerbaidjan şi Banca Naţională al Republicii Moldova privind aoganizarea calculelor interbankare.

Chişinău, 3 februarie 1994

 • În anul 1994 a fost semnat Acordul de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Azerbaidjan şi Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

17 februarie 1995

 • În anul 1995 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind comerţul liber Minsk.

26 mai 1995

 •  În anul 1995 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind principiile de cooperare comercial- economică.

Baku, 8 septembrie 1995

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul de prietenie şi cooperare dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova.

Baku, 27 noiembrie 1997

 •  În anul 1997 a fost semnat Convenţia dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la venituri şi proprietăţi.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în conformitate cu lejislaţia fiscală. 

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea tehnico-ştiinţifică. Or.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Or.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind transportul rutier internaţional.

Baku, 27 noiembrie 1997

 •  În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea industrială. 

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind protejarea drepturile cetăţenilor în domeniul pensiilor.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind Cooperarea în domeniul atestării ştiinţifice şi ştiinţifico-pedagogice a cardrelor de calificare superioară.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul educaţiei.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul culturii.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul tineretului şi sportului.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi asistenţa mutuală în domeniul controlului expertizării valutare.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 1997 a fost semnat Protocolul dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Baku, 27 noiembrie 1997

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii  Moldova privind cooperarea în domeniul turismului.

Kiev, 6 mai 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Declaraţia comună a preşedintelui Republicii Azerbaidjan şi Preşedintelui Republicii Moldova.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova privind asistenţa judiciară şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea economică pe termen lung.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii  Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în carantină a plantelor.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acord privind cooperarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale a populaţiei dintre Ministerul muncii şi protecţiei sociale a populaţiei al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul muncii şi protecţiei sociale al Republicii Moldova.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Acordul dintre Ministerul Agriculturii al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2004 a fost semnat Planul de consultări pentru anii 2005-2006 dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Baku, 26 octombrie 2004

 • În anul 2005 a fost semnat Programul de cooperare economică pe termen lung dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova.

Chişinău, 19 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Acord de cooperare dintre CJSC "Azerbaidjan televiziune şi de radio" şi Compania publică "Teleradio-Moldova".

Chişinău, 21 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Convenţia veterinaro-sanitară dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova.

Chişinău, 21 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privint survolarea aeriană.

Chişinău, 21 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privint privind cooperarea în domeniul tehnologiei informaţionale şi informaţiei.

Chişinău, 21 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Acord dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor din Azerbaidjan care lucrează temporar pe teritoriul Republicii Moldova şi a cetăţenilor moldoveni care lucrează temporar pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

Chişinău, 21 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Comunicatul comun cu privire la rezultatele vizitei sale oficiale în Republica Moldova, a Preşedintelui Republicii Azerbaidjan Ilham Aliyev.

Chişinău, 21 aprilie 2005

 • În anul 2005 a fost semnat Protocolul reuniunii a 1-a a comisiei interguvernamentale de cooperare economică dintre Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova.

Chişinău, 19 aprilie 2005

 • În anul 2006 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privint cooperarea şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal.

Kiev, 22 mai 2006

 • În anul 2007 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul migraţiei.

Baku, 22 februarie 2007

 • În anul 2007 a fost semnat Acordul de cooperare ştiinţifică dintre Academia Nationala de Stiinte al Republicii  Azerbaidjan şi Academia de ştiinţe a Moldovei.

Baku, 22 februarie 2007

 •  În anul 2007 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, sistemei geoinformaţionale şi studierea la distanţă a Pământului.

Baku, 22 februarie 2007

 • În anul 2007 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului.

Baku, 22 februarie 2007

 • În anul 2007 a fost semnat Acordul dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finanţelor publice.

Baku, 22 februarie 2007

 • În anul 2007 a fost semnat Acordul dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Azerbaidjan şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova  privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţei medicale.

Baku, 22 februarie 2007

 • În anul 2007 a fost semnat Acord dintre Comitetul de Stat pentru Statistică al Republicii Azerbaidjan şi Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul statisticii.

Baku, 23 aprilie 2008

 • În anul 2008 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în lupta împotriva infracţiunilor fiscale şi a schimbului de informaţii.
 • În anul 2008 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

Baku, 23 aprilie 2008

 • În anul 2008 a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în  domeniul energiei complexe.

Baku, 29 iunie 2011

 • În anul 2011 a fost semnat Protocolul de cooperare în domeniul asigurărilor sociale de stat obligatorii dintre Fondul Protecţiei Sociale de Stat a Republicii Azerbaidjan şi Casa Naţională de Asigurări Sociale din Republica Moldova.

 Strasburg, 4 decembrie 2012

 • În anul 2012 a fost semnat Memorandum de înţelegere între Serviciul de monitorizare a Băncii Centrale a Republicii Azerbaidjan şi Centrul Naţional pentru Combaterea Corupţiei al Republicii Moldova privind schimbul de informaţii cu privire la legalizarea fondurilor şi a altor bunuri dobândite prin mijloace criminale.

 Baku, 4 iunie 2014

 • În anul 2014 a fost semnat Protocolul de cooperare în domeniul dezvoltării formării şi a competenţelor dintre Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan şi Serviciul Vamal în subordinea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

 Baku, 23 octombrie 2014

 • În anul 2014 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre Comitetul de Stat pentru valori mobiliare a Republicii Azerbaidjan şi piaţa Comisiei Naţionale privind cooperarea şi schimbul de informaţii.

Chișinău, 24 aprilie 2017 și Baku, 12 iunie 2017 a fost semnat un acord de cooperare militară (care a intrat în vigoare la 20 martie 2018)

Căutați în arhivă