Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin siyahısı

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 14 yanvar 1992

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi və Moldova Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi arasında Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 31 mart 1992

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında 1993-cü il üçün ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 17 oktyabr 1992

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsil Nazirliyi və Moldova Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi arasında Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 31 mart 1992

 • 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası ilə Moldova Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası arasında Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının və Moldova Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının alimlik dərəcələrinə və elmi adlara dair verdikləri sənədlərin (diplomların, attestatların) ekvivalentliyini qarşılıqlı surətdə etibarlı saymaq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 18 oktyabr 1993

 • 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında 1994-cü ildə ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Aşqabad, 23 dekabr 1993

 • 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı ilə Moldova Respublikasının Milli Bankı arasında Azərbaycan Respublikasının və Moldova Respublikasının milli valyutalarının açıqlanması ilə əlaqədar banklararası hesablamaların təşkili haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 3 fevral 1994

 • 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

17 fevral 1994

 • 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında sərbəst ticarət haqqında Saziş imzalanmışdır.

Minsk, 26 may 1995.

 • 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında  ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq  prinsipləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 8 sentyabr 1995

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında Müqavilə imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə  cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında istehsalat kooperasiyası haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində vətəndaşların hüquqlarının zəmanətləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında yüksək  ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyası sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında gənclər və idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında valyuta və ixrac nəzarəti sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Moldova Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kiyev, 6 may 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Moldova Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyannaməsi imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Müqavilə imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vətəndaşların qarşılıqlı səfərləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında bitkilərin karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Moldova Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Yeyinti Nazirliyi arasında iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2005-2006-cı illər üçün məsləhətləşmələr Planı imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq Proqramı imzalanmışdır.

Kişineu, 19 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və “Teleradio-Moldova” İctimai Şirkəti arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında baytarlıq-sanitariya Konvensiyası imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Moldova Respublikasının Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Moldova Respublikasının Hökuməti arasında informatizasiya və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında Moldova Respublikası ərazisində müvəqqəti işləyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti işləyən Moldova Respublikası vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasına rəsmi səfərinin yekunlarına dair Birgə Kommunike.

Kişineu, 21 aprel 2005

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın birinci iclasının Protokolu imzalanmışdır.

Kişineu, 19 aprel 2005

 • 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kiyev, 22 may 2006

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Moldova Elmlər Akademiyası arasında elmi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 •  2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında geodeziya, kartoqrafiya, kadastr, yer quruluşu, geoinformasiya sistemləri və Yerin məsafədən tədqiq edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının Maliyyə Nazirliyi arasında Dövlət maliyyələşməsi sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Moldova Respublikasının Milli Statistika Bürosu arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 • 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vergi hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 23 aprel 2008.

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 23 aprel 2008

 • 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında yanacaq-energetika kompleksi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 23 aprel 2008

 • 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Moldova Respublikasının Milli Sosial Sığorta Kassası arasında məcburi dövlət sosial sığortası sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 29 iyun 2011.

 • 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Moldova Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Mərkəzi arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.

Strasburq, 4 dekabr 2012

 • 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Moldova Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Gömrük Xidməti arasında kadrların peşəkar hazırlığı və ixtisasının artırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 2014-cü il 4 iyun

 • 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi ilə Moldova Respublikasının Maliyyə Bazarları üzrə Milli Komissiyası arasında əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Anlaşma Memorandumu. Bakı, 2014-cü il 23 oktyabr imzalanmışdır.
 • Kişinau, 2017-ci il 24 aprel   Bakı 2017-ci il 12 iyun minməsi 20.03.2018 Hərbi əməkdaşlıq haqqında müqavilə

 

Arxiv üzrə axtarış