Reguli de migrație

 

Perioada de ședere temporară

Perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor care intră în Republica Azerbaidjan cu viză nu poate depăși perioada de ședere indicată pe viză, în timp ce perioada de ședere temporară a celor care intră în Republica Azerbaidjan în regim fără viză nu poate depăși 90 de zile, cu excepția cazurilor prevăzute de acordurile internaționale la care Republica Azerbaidjan este parte.

Străinii și apatrizii care se află pe teritoriul Republicii Azerbaidjan respectă scopurile declarate ale intrării lor și părăsesc teritoriul țării după expirarea perioadei stabilite. În același timp, străinilor care se adresează Serviciului de migrație al Republicii Azerbaidjan în vederea obținerii unui permis de ședere temporară pe teritoriul Republicii Azerbaidjan li se recomandă să respecte scopul declarat al sosirii lor.

Scopul declarat al sosirii străinilor care vin în Republica Azerbaidjan cu viză trebuie să corespundă scopului vizitei indicat în vizele care le-au fost eliberate. Străinilor care sosesc în țara noastră li se eliberează vize în scop oficial, de afaceri, științific, educațional, de muncă, turistic, cultural, sportiv, umanitar, medical și pentru vizite personale.

Încălcarea acestor reguli atrage răspunderea administrativă în conformitate cu articolul 575.1.3 din Codul infracțiunilor administrative al Republicii Azerbaidjan (desfășurarea de activități care nu corespund scopului declarat al sosirii în Republica Azerbaidjan pe durata șederii temporare, a șederii temporare sau permanente pe teritoriul Republicii Azerbaidjan).

În cazul în care perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor în țară nu este prelungită sau nu li se acordă un permis de ședere temporară sau nu a fost primită nicio cerere de prelungire a perioadei de ședere temporară sau de eliberare a permisului de ședere temporară până la sfârșitul perioadei respective, aceștia trebuie să părăsească teritoriul Republicii Azerbaidjan.

 

Înregistrare la locul de ședere

Străinii sau apatrizii care se află temporar pe teritoriul Republicii Azerbaidjan pentru o perioadă mai mare de 15 zile (precum și în cazul în care își schimbă locul de ședere) trebuie să se adreseze conducerii locului de cazare (hotel, sanatoriu, casă de odihnă, pensiune, camping, bază turistică, spital sau alte locuri publice similare) sau proprietarului apartamentului sau al altui loc de cazare pentru a obține înregistrarea locului de ședere de către Serviciul de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan, fără a plăti nicio taxă de stat.

Informații suplimentare: https://www.migration.gov.az/en/oyq/oyq

 

Prelungirea perioadei de ședere temporară

Străinii și apatrizii trebuie să se adreseze Serviciului de Stat pentru Migrație al Republicii Azerbaidjan, prezentând documentele necesare pentru prelungirea perioadei de ședere temporară cu cel puțin 3 zile lucrătoare (cu excepția cazurilor de oprire de urgență în timpul tranzitului) înainte de expirarea perioadei de ședere temporară. Perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor în țară poate fi prelungită cu până la 60 de zile.

Perioada de ședere temporară a străinilor și apatrizilor în Republica Azerbaidjan poate fi prelungită în următoarele cazuri:

  • În cazul în care este necesar un tratament medical urgent pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;
  • În caz de boală gravă sau de deces al unei rude apropiate care locuiește în Republica Azerbaidjan;
  • În cazul unei cereri justificate privind caracterul incomplet al lucrărilor preconizate de către străini și apatrizi sosiți în Republica Azerbaidjan, în legătură cu o necesitate oficială, depusă de organizația care invită aceste persoane;
  • În caz de oprire de urgență în timpul trecerii în tranzit a străinilor și apatrizilor pe teritoriul Republicii Azerbaidjan;
  • În cazul prelungirii perioadei de ședere temporară a tatălui, a mamei, a soțului (soției), a copilului, a fratelui, a surorii unui străin sau a unui apatrid în Republica Azerbaidjan.

Informații suplimentare: https://www.migration.gov.az/en/page/72

Permis de ședere temporară sau permanent

Străinii și apatrizii care intenționează să locuiască temporar sau permanent pe teritoriul Republicii Azerbaidjan trebuie să obțină un permis corespunzător.

Permisul de ședere temporară sau permanentă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan este un document care autorizează străinii și apatrizii să locuiască în Republica Azerbaidjan temporar sau permanent și să părăsească Republica Azerbaidjan și să se întoarcă în Republica Azerbaidjan în regim de fără viză în perioada de valabilitate a acestuia și care atestă identitatea și înregistrarea acestor persoane la locul de reședință.

Informații suplimentare: https://www.migration.gov.az/en/page/73

 

Permis de muncă

Orice străin și apatrid apt de muncă și după vârsta de 18 ani poate lucra în Republica Azerbaidjan după ce a obținut un permis de muncă prin intermediul persoanelor juridice, persoanelor fizice angajate în activități antreprenoriale fără a stabili persoane juridice și sucursalelor și reprezentanțelor persoanelor juridice străine care îl angajează. Angajatorii pot solicita obținerea unui permis de muncă pentru un străin și un apatrid în timp ce aceștia se află încă în afara granițelor Republicii Azerbaidjan.

Principalele condiții pentru desfășurarea unei activități de muncă remunerată de către străini și apatrizi sunt disponibilitatea posturilor vacante la care nu candidează un cetățean al Republicii Azerbaidjan care are competențele sau calificările profesionale necesare pentru un astfel de loc de muncă și incapacitatea serviciilor de ocupare a forței de muncă de a satisface nevoia de forță de muncă a angajatorilor în detrimentul resurselor locale de forță de muncă.

Străinii și apatrizii care doresc să se angajeze în activități de muncă remunerată pe teritoriul Republicii Azerbaidjan trebuie să obțină un permis de muncă în plus față de un permis de ședere temporară, în modul prevăzut de Codul de migrație al Republicii Azerbaidjan.

Informații suplimentare: https://www.migration.gov.az/en/page/75

Căutați în arhivă