2016-03-03

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova Namig Aliyev a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova domnul Pavel Filip

Republica Moldova Namig Aliyev s-a întîlnit cu Prim-ministrul Republicii Moldova domnul Pavel Filip Salutîndu-l călduros pe Ambasador prim-ministrul Republicii Moldova a remarcat cu satisfacţie că relaţiile bilaterale dintre Molodova şi Azerbaidjan sunt la un nivel înalt,

menţionînd că,   Moldova este cointeresată  în dezvoltarea de mai departe a relaţiilor cu Azerbaidjan. Pavel Filip a informat despre activitatea guvernului, şi  situația politică din țară. Pavel Filip a menţionat că, relaţiile bilaterale dintreMoldovaşi Azerbaidjan  se bazează pe principiile înțelegerii reciproce și a avantajului reciproc. El a menționat cu satisfacție că între principalele instituții guvernamentale ale celor două țări  sunt stabilite relații bune. Șeful Guvernului  RepubliciiMoldovaa subliniat importanța cooperării în domeniul economic, politic și umanitar.
  La rîndul său ambasadorul Namig Aliyev  şi-a rexprimat recunoştinţa pentru primirea călduroasă şi conversaţia sinceră, a transmis felictări cu prilejul învestirii sale în funcţia de prim-ministru al RepubliciiMoldovadar şi cu sărbătoarea primăverii “Mărţişor”.  Ambasadorul și-a exprimat satisfacția de faptul că, cooperarea reciproc avantajoasă  întreMoldovaşi Azerbaidjan astăzi se adâncește și se extinde. El a spus că Republica Azerbaidjan este cointeresată de extinderea relațiilor cuMoldova.
Subliniind faptul că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă cu success. Ambasadorul a menționat importanța vizitelor reciproce la nivel înalt în aprofundarea și extinderea relaţiilor. Ambasadorul a menţionat că,  din partea sa va depune toate eforturile pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale și consolidarea relațiilor dintre Azerbaidjan șiMoldova. Ambasadorul a informat Prim-ministrul RepubliciiMoldovadespre conflictul armeano-azer din Nagorno-Karabah și a subliniat necesitatea cooperării în lupta împotriva separatismului militant, violarea integrității teritoriale a țărilor noastre. Şefului de Guver i s-a prezentat literatura publicată de Ambasadă.

 

Căutați în arhivă