2016-03-14

Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova doamna Natavan Makili-Aliyeva a vizitat Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

În perioada sărbătorilor de primăvară soția Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova doamna Natavan Makili-Aliyeva a vizitat Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, unde s-a întâlnit cu cadrul didactic  și studenții Universității.

Scopul principal al acestui eveniment a fost acela de a furniza informații cu privire la realizările Azerbaidjanului în ultimii ani, în special în domeniul de emancipare, creşterea rolului femeilor în societate, protecția drepturilor ei.

Natavan Makili-Aliyeva în discursul său privind rolul femeilor în societatea contemporană, prin exemplul Azerbaidjanului a vorbit despre tradiţiile poporului nostru de a onora femeia, despre femeile  remarcabile ale Azerbaidjanului, printre care au fost menţionate fiica hanului din Karabah, poetesa Khurşud Banu Natavan, prima cîntăreaţă azer de operă Şovket Mamedova, prima femeie pilot din Caucaz -Leila Mamedbekova, prima actriţă azeră, care a jucat fără de hobot Izzet Orudjeva, un orientalist remarcabil, doctor în filologie, Aida Imanguliyeva și altele.

Vorbind despre trecutul istoric al țării noastre, s-a observat că, în Azerbaidjan, la începutul secolului trecut, pentru prima dată în Est a fost proclamată Republica Democratică, a fost ales parlamentul național pe bază de multipartid, femeilor li s-au acordat drepturi egale ca şi bărbaților, inclusiv dreptul de vot, precum şi declararea la libertatea de exprimare. Toți cetățenii au primit dreptul de a trăi în egalitate, a fost creată ştampila, liberă împotriva cenzurii. Toate aceste activități au fost revoluționare nu numai pentru Orientul musulman, ci și pentru Europa de atunci. Referindu-se la situația contemporană a femeilor din Azerbaidjan, Natavan Makili-Aliyev a vorbit despre politica multilaterală a Președintelui Republicii Azerbaidjan Ilham Aliyev privind dezvoltarea democrației, multiculturalismului și a toleranței în societate. În același timp, Natavan Makili-Aliyeva a subliniat că, pentru ea, ca și pentru toate femeile din Azerbaidjan, model demn este activitatea Primei Doamne a Azerbaidjanului, presedinte al Fundatiei Heydar Aliyev, Ambasador al Bunăvoinței al UNESCO și ISESCO Mehriban hanum Aliyeva.

La final Natavan Makili-Aliyeva a răspuns la numeroasele întrebări din partea publicului. În cadrul întâlnirii, publicului i-a fost prezentat un film despre Azerbaidjan. Oaspetele a adus în dar Bibliotecii Universității, cărţi, reviste despre Azerbaidjan, cultura si istoria sa.

Luând cuvântul apoi rectorul Universităţii Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Maria Duca și-a exprimat recunoștința Ambasadei Republicii  Azerbaidjan, doamnei Natavan Makili-Aliyeva, pentru lecţia informativă și respectiv făcîndu-i cunoştinţă cu Universitatea și activitatea sa.

 

Căutați în arhivă