2017-04-24

Formula 1, Marele Premiu al Azerbaidjanului 2017

În conformitate cu decretul Președintelui Republicii Azerbaidjan, Nr. 2702 din 02.03.2017, privind simplificarea procedurilor de obținere a vizei pentru Republica Azerbaidjan pentru cetățenii străini cît și apatrizii care au legătură cu organizarea și desfășurarea Formulei 1 Marele Premiu al Azerbaidjanului 2017, viza va fi eliberată de către unitățile structurale ale Departamentelor Consulare ale Ministerului Afacerilor Externe ale Republicii Azerbaidjan, situatela AeroporturileInternaționale ale Republicii Azerbaidjan în perioada 15 mai-15 iulie 2017. Documentele de bază pentru obținerea vizei sunt următoarele:

  1. Legitimația sau alt act confirmativ al acreditării corespunzătoare din partea Companiei  ”Formula One Management Limited” și International Automobile Federation, organizatorii internaționali ai cursei Formula 1;
  2. Legitimația de acreditarela BakuCityCircuit Operations Company.

   

Căutați în arhivă