2019-05-10

CNSM și AHIK au semnat la Baku un Acord de colaborare

Astăzi, 8 mai, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Confederației Sindicatelor din Azerbaidjan (AHIK) au semnat un Acord de colaborare. Semnarea documentului dat a avut loc în cadrul consultărilor bilaterale dintre CNSM și AHIK, care au loc la Baku, Azerbaidjan, în perioada 7-8 mai curent, în contextul marcării Centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

La eveniment au participat delegația CNSM, condusă de Oleg Budza, președintele Confederației, formată din 10 persoane, și reprezentanți ai Confederației Sindicatelor din Azerbaidjan, care a inclus circa 30 de persoane, președinți ai federațiilor și asociațiilor sindicale ramurale.

În cadrul discuțiilor, părțile au menționat că un rol substanțial în ceea ce privește semnarea Acordului de colaborare dintre CNSM și AHIK l-au avut reprezentanții OIM, care au adus o contribuție importantă în acest sens.

Acordul urmărește să contribuie la dezvoltarea relațiile dintre cele două structuri sindicale privind apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, fortificarea relațiilor de colaborare, consolidarea solidarității la nivel internațional.

Totodată, Acordul prevede dezvoltarea colaborării pe mai multe dimensiuni: promovarea politicilor OIM și a inițiativei OIM “Viitorul Muncii”; realizarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; îmbunătățirea garanțiilor sociale prin intermediul convențiilor colective și a contractelor de muncă; securitatea și sănătatea în muncă; instruirea sindicală și perfecționarea activului sindical; apărarea drepturilor muncitorilor migranți; colaborarea în domeniul politicilor social-economice de susținere a tinerilor salariați și femeilor.

La consultările dintre CNSM și AHIK, participanții au mai discutat despre rolul sindicatelor cu privire la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Împreună cu reprezentanții OIM, sindicaliștii au analizat planurile de acțiuni care urmează a fi implementate până în anul 2030, incluse în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite.

Menționăm că Organizația Internațională a Muncii este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartismului. În acest an OIM organizează pe tot globul diverse activități de informare și sensibilizare a publicului larg despre valorile sale, rezultatele obținute și trasează strategiile de viitor.

 

Căutați în arhivă