2019-10-22

Conferința Anuală a Parteneriatului Estic (EaP) pentru Cercetare și Inovare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu sprijinul Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare și a Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea ale Comisiei Europene a organizat, 21 octombrie, la Chișinău, Conferința Anuală a Parteneriatului Estic (EaP) pentru Cercetare și Inovare, desfășurată în contextul celei de-a X-a aniversări a Parteneriatului Estic.

La conferință au participat: ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana NICOLAESCU-ONOFREI; șeful Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova, Adrian LEBEDINSCHI; directorul general adjunct al Direcţiei Generale pentru Cercetare şi Inovare a Comisiei Europene, Signe RATSO; șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter MICHALKO; Șef de Unitate, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea C.2 Armenia, Azerbaidjan, Belarus și Parteneriatul Estic, Vassilis MARAGOS; peste 100 de reprezentanți ai autorităților responsabile de politicile în domeniile cercetării și inovării, ai agențiilor de cercetare și inovare, dar și cercetători, reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile din cele șase țări ale

Parteneriatului: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.

În discursul său, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, a menționat că Parteneriatul Estic oferă cadrul necesar pentru ca statele membre să construiască o relaţie mai apropiată cu Uniunea Europeană. În context, oficialul a enumerat principalele realizări ale Republicii Moldova în domeniile cercetării și inovării: aprobarea Foii Naționale de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare și a Programului Naţional în domeniile Cercetării şi Inovării pentru 2020-2023; aderarea la Programul Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 etc. „O nouă provocare pentru noi este aderarea la următorul program pentru Cercetare și Inovare – Orizont Europa, care ar însemna integrarea  în continuare a Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare”.

Dna Signe RATSO, directorul general adjunct al Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, a afirmat că Spațiul European de Cercetare se axează pe principiul Știință deschisă și Inovare deschisă, iar EaP oferă soluții pentru provocările societale.

Noul Program-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare, Orizont Europa, va contribui la consolidarea științei și tehnologiei pentru a permite abordarea principalelor provocări globale în domenii precum sănătatea, îmbătrânirea populației, securitatea, poluarea mediului și schimbările climatice. „Conștientizăm provocările cu care vă confruntați, însă dacă este voință schimbarea se va produce, iar Republica Moldova are foarte multă voință”.

La rândul său, Peter MICHALKO șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a menționat că investițiile în cercetare sunt investiții în generațiile viitoare, iar programele precum Orizont 2020 sunt foarte importante, fiindcă oferă țărilor EaP posibilitatea să joace în prima ligă în cercetare și inovare.

Conferința a consemnat evoluțiile din domeniile cercetării și inovării din cadrul EaP, ale Programelor Uniunii Europene disponibile pentru cercetători și instituții de cercetare, precum și activitățile țărilor partenere ale EaP în domeniile cercetării și inovării. Lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul a trei sesiuni și anume:

Integrarea sistemelor şi programelor de cercetare şi inovare ale EaP şi UE; Sisteme de Infrastructură şi Durabilitate; 10 ani de la Parteneriatul Estic: evoluţii recente din Cercetare şi Inovare şi aşteptări de viitor. De asemenea, au fost puse în discuție și rezultatele EaP „20 Deliverables for 2020” / „20 Livrabile pentru 2020”, aprobate prin Summit-ul EaP din noiembrie 2017 și evaluarea preliminară a impactului rezultatelor Programului Orizont 2020 și pașii de tranziție spre noul Program cadru Orizont Europa.

Paralel au avut loc discuţii bilaterale între ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Liliana NICOLAESCU-ONOFREI şi directorul general adjunct al Direcţiei Generale pentru Cercetare şi Inovare, Signe RATSO. În cadrul discuțiilor, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a transmis intenţia Republicii Moldova de a se asocia la noul program cadru al UE pentru cercetare şi inovare – Orizont Europa.

Evenimentul a constituit o platformă excelentă de comunicare şi stabilire a unei reţele durabile dintre parteneri şi reprezentanţii instituţiilor participante.

Lansat în 2009, ca o iniţiativă de politică comună, Parteneriatul Estic are ca scop aprofundarea şi consolidarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană (UE), statele membre, precum şi cele 6 state vecine din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina

Căutați în arhivă