2022-06-08

Informații pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan care intenționează să intre pe teritoriul Republicii Moldova sau care se îndreaptă spre Ucraina în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova

Informații pentru cetățenii Republicii Azerbaidjan care intenționează să intre pe teritoriul Republicii Moldova sau care se îndreaptă spre Ucraina în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova

În conformitate cu articolul 6(I) 200/2010 din Legea Republicii Moldova, intrarea pe teritoriul Republicii Moldova se acordă cetățenilor străini care îndeplinesc următoarele condiții:

a) Persoana care traversează frontiera de stat trebuie să dețină un document recunoscut sau acceptat în Republica Moldova.  Dacă nu se prevede altfel în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte

b) În condițiile prezentei legi, persoanele care dețin o viză valabilă, un permis de ședere, un certificat de statut de refugiat sau un certificat de beneficiar de protecție umanitară pot intra pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă nu se prevede altfel în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte

c) Prezentarea documentelor care să confirme scopul intrării și care să ateste disponibilitatea unor mijloace suficiente pentru a își întreține aflarea, pentru a se întoarce în țara de origine sau pentru a tranzita o altă țară și pentru a călători din țara de tranzit către o țară terță

d) oferirea unei garanții că străinului i se va fi permisă intrarea în țara de destinație în momentul tranzitului sau garanția că va părăsi teritoriul Republicii Moldova în caz contrar

e) persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să facă parte din categoria persoanelor interzise sau din categoria persoanelor indezirabile

f) Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să reprezinte o amenințare în adresa securității naționale, a ordinii publice sau a sănătății

g) Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să fie obiectul unei instrucțiuni specifice de a împiedica intrarea lor pe teritoriul Republicii Moldova

În plus, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Legea 215/2011 privind frontiera de stat a Republicii Moldova, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în conformitate cu drepturile care îi sunt acordate prin lege, solicită următoarele documente care confirmă scopul persoanelor care intră pe teritoriul Republicii Moldova

a) Pentru călătorii de afaceri:

-o invitație din partea întreprinderii, organizației sau instituție

-documente care confirmă interesul economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete sau invitații la expoziții)

b) Pentru călătorii în scopul studiilor sau al altor forme de educație

-document care confirmă înscrierea într-o instituție de învățământ sau într-o altă formă de învățământ

-foaia matricolă sau un certificat de participare la curs

c) Pentru turism sau călătorii în scopuri personale:

-dovada cazării la un hotel sau, în cazul în care cetățeanul străin este cazat într-o locuință privată, o invitație din partea proprietarului în care să se precizeze adresa de cazare a oaspetelui

-confirmarea aranjamentelor de călătorie sau alt document relevant al planului de călătorie

-bilet tur-retur

d) Pentru călătorii efectuate în scopuri politice, științifice, culturale, sportive, religioase sau de altă natură:

- invitații, bilete de intrare, program, dacă este posibil documente cu numele organizației gazdă, durata călătoriei

- orice alte documente relevante care atestă scopul călătoriei

e) Pentru călătoria în scopul îmbarcării, debarcării și repatrierii unui membru al echipajului.

- cartea de identitate a personalului navigant

Căutați în arhivă