Informații generale

În conformitate cu articolul 3 din Legea Republicii Azerbaidjan "Despre pașapoarte", pașaportul cetățeanului Republicii Azerbaidjan este singurul document care confirmă identitatea cetățeanului în afara teritoriului Republicii Azerbaidjan, precum și dreptul acestuia de a ieși din țară și de a intra în țară.

Pașaportul se eliberează cetățenilor Republicii Azerbaidjan în conformitate cu legea și este valabil pentru toate țările.

Pașaportul este proprietatea Republicii Azerbaidjan, iar retragerea sau punerea în gaj a acestuia este strict interzisă, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Azerbaidjan.

În cazul în care cetățeanul își pierde pașaportul, acesta trebuie să anunțe imediat autoritățile statului care a eliberat pașaportul, iar dacă un astfel de eveniment are loc în străinătate, misiunea diplomatică sau consulatul Republicii Azerbaidjan. Reprezentanțele diplomatice sau consulatele Republicii Azerbaidjan, împreună cu autoritatea executivă relevantă a Republicii Azerbaidjan, eliberează acestor cetățeni un document care le permite să se întoarcă în Republica Azerbaidjan într-o perioadă scurtă de timp.

Pașaportul național al Republicii Azerbaidjan se eliberează de către autoritățile locale care eliberează pașaportul național ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Azerbaidjan (denumit în continuare "organele de afaceri interne"), în conformitate cu Legea Republicii Azerbaidjan "Despre pașapoarte" și cu Regulamentul de aplicare a Legii Republicii Azerbaidjan "Despre pașapoarte".

În conformitate cu normele stabilite în regulamentele menționate, pașaportul național întocmit de către organele afacerilor interne este eliberat de reprezentanța diplomatică sau de consulatul Republicii Azerbaidjan acreditat în țara străină în care cetățeanul are reședința permanentă și temporară. În acest caz, documentele necesare pentru eliberarea pașaportului național sunt colectate și transmise de către reprezentanța diplomatică sau de consulatul Republicii Azerbaidjan către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Azerbaidjan.

Luarea amprentelor digitale cetățeanului, precum și fotografierea în conformitate cu cerințele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) se efectuează la autoritatea emitentă a pașapoartelor. Nu se iau amprentele digitale pentru cetățenii cu vârsta sub 15 ani.

Pașaport național se eliberează pentru un an pentru copiii cu vârsta sub 1 an, pentru trei ani pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani, pentru cinci ani pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani și pentru zece ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

Atenție! Cetățenii Republicii Azerbaidjan posesori ai pașapoartelor naționale pentru a obține o viză pentru a călători în țări străine (cu excepția țărilor cu care s-a încheiat un acord privind circulația fără vize a cetățenilor în conformitate cu tratatele internaționale) trebuie să se adreseze la misiunile diplomatice și consulatelor țărilor străine situate (sau acreditate) pe teritoriul Republicii Azerbaidjan.

Căutați în arhivă