2022-10-10

Baku găzduiește cea de-a 4-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică dintre Republica Azerbaidjan și Republica Moldova

La Baku a avut loc cea de-a 4-a ședință a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică dintre Republica Azerbaidjan și Republica Moldova.

Înaintea reuniunii, a avut loc o întrevedere între delegația condusă de co-președintele comisiei interguvernamentale, Ministrul Agriculturii, Inam Karimov, și delegația condusă de co-președintele comisiei din partea Republicii Moldova, Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Andrei Spînu. Participanții la întrevedere au apreciat dezvoltarea dinamică a relațiilor moldo-azere în toate sectoarele economiei, inclusiv în sectorul agricol, și au discutat pe larg despre cooperarea dintre cele două țări în diferite domenii.

Ulterior, și-a început activitatea cea de-a patra ședință a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică între Republica Azerbaidjan și Republica Moldova.

În discursul său de deschidere, co-președintele Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică dintre Republica Azerbaidjan și Republica Moldova, Inam Karimov, a informat despre reformele implementate în Moldova pentru diversificarea economiei. Amintind de un climat de afaceri favorabil și benefic în țara noastră, ministrul a îndemnat oamenii de afaceri moldoveni să evalueze oportunitățile de investiții în Azerbaidjan: "Având în vedere potențialul nostru economic, trebuie să căutăm să diversificăm relațiile noastre comerciale și să creștem cifra de afaceri. Din acest punct de vedere, forumurile de afaceri comune, inclusiv participarea reciprocă la expoziții internaționale, vor consolida cooperarea între cercurile noastre de afaceri. Azerbaidjanul a devenit unul dintre centrele de transport și logistică de încredere din regiunea eurasiatică. Porturile maritime, legăturile feroviare, aeroporturile și autostrăzile, infrastructura modernă de transport ne oferă mari avantaje pentru consolidarea unor relații comerciale eficiente".

Co-președintele Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică dintre Republica Azerbaidjan și Republica Moldova, Andrei Spînu, a declarat că cele două țări au relații prietenoase și și-a exprimat interesul pentru dezvoltarea relațiilor de parteneriat în toate domeniile. S-a remarcat faptul că există un mare potențial de extindere a parteneriatului în sectoarele economic și agricol. S-a menționat că transferul tehnologiilor moderne în agricultură, cercetarea științifică comună, formarea specialiștilor în domeniul agricol și exportul de produse agricole pot fi principalele direcții de cooperare în domeniul agriculturii între Azerbaidjan și Moldova.

În continuare, participanții au discutat despre stadiul implementării deciziilor luate la cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte interguvernamentale Azerbaidjan-Moldova, care a avut loc la 26 aprilie 2012, și au subliniat activitatea importantă desfășurată în acest domeniu.

La finalul evenimentului, a fost semnat un protocol privind rezultatele celei de-a patra reuniuni a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică dintre Republica Azerbaidjan și Republica Moldova pentru cooperare economică. Documentul are în vedere stimularea cooperării dintre cele două țări în domeniile comercial, economic, energetic, energetic, agricol, al construcțiilor, al științei și tehnologiei, umanitar, al muncii și social, precum și în domeniile dezvoltării regionale, al securității alimentare, al turismului, vamal, al transporturilor și al TIC.

Căutați în arhivă