Notariat hərəkətlərinin qeydiyyatı

Konsulun apardığı bütün notariat hərəkətləri müvafiq notariat reyestrində qeyd edilir: 

1. sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün  təsdiq edilməsi «1-S» reyestrinə;
 
2. vəsiyyətnamə, vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə və mülkiyyət  hüququ haqqında şəhadətnamə «2-V» reyestrinə; 

3. daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən başqa bütün  müqavilələr «3- M» reyestrinə; 

4. depozit hərəkətləri «5-D» reyestrinə;
 
5. sənədlərin leqallaşdırması «6-L» reyestrinə; 

6. Aşağıdakı notariat hərəkətləri isə «7-E» reyestrinə qeyd edilir: 

• miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlər görülməsi;

• sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edilməsi;

•  sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq   edilməsi;

•  şəxsin sağ olması faktının təsdiq edilməsi;

•  şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi;

•  şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiq edilməsi;

•  sənədlərin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsi;

•  icra qeydlərin aparılması;

•  sənədlərin saxlanmaq üçün qəbul edilməsi;

•  dəniz protestlərinin tərtib edilməsi; 

•  sübutların təmin edilməsi. 

Konsul notariat hərəkətləri aparılması haqqında tapşırıq vermiş və ya barəsində notariat hərəkətləri aparılmış hüquqi və fiziki şəxslərin yazılı ərizəsinə əsasən, habelə məhkəmənin, istintaq və təhqiqat orqanının qərarı əsasında notariat reyestrindən çıxarış verir. Notariat reyestrindən çıxarışı konsul gerbli möhür vurmaqla təsdiq edir.

 

Arxiv üzrə axtarış