Azərbaycan-Türkmənistan viza sadələşdirilməsi

22.11.2018-ci il tarixində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistan ərazilərindən keçməklə həyata keçirilən beynəlxalaq daşımalar iştirakçıları üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında Saziş" 12.03.2019-cu il tarixində qüvvəyə minmişdir. Sazişin məqsədi Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistan ərazlərindən keçən beynəlxalq nəqliyyat daşımaların iştirakçıları üçün qarşılılıq əsasında vizaların veirlməsinin sadələşdirilməsidir. Sazişin 3-cü maddəsinin 1-ci abzasına əsasən "Tərəflərin dövlətlərinin diplomatik nümyaəndəlikləri və konsulluq müəssisələri Tərəflərin dövlətlərinin ərazilərindən büynəlxalq yük daşımalarınıə həyata keçirən avtonəqliyyat vasiətlələrinin sürücülərinə Tərəflərin dövlətlərinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Tərəfləin dövlətlərinin ərazisində hər girişdə 30 (otuz) günədək qalma hüququ ilə 1 (bir) ilədək etibarlılıq müddəti olan birdəfəlik, ikidəfəlik və çoxdəfəlik vizalrı rəsmiləşdirir". Sazişə əsaəsn, Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistanın diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq müəssisələri Tərəflərin dövlətlərinin ərazilərindən beüynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə Tərəflərin dövlətlərinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Tərəflərin dövlətlərinin ərazisində hər girişdə 30 (otuz) günədək qalma hüququ ilə 1 (bir) ilədək etibarlılıq müddəti olan birdəfəlik, ikidəfəlik və çoxdəfəlik vizları rəsmiləşdirir. Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistan dəniz limanlaırnın işçilərinə Tərəflərin dövlətlərinin anunuvericiliyinə uyğun olaraq, vizaların etibarlılıq müddətində Tərəflərin dövlətlərinin ərazisində qalma hüququ ilə 1 (bir) ilədək etibarlılıq müddəti olan çoxdəfəlik vizalar rsəmiləşdirilir. Sazişə uyğun  olaraq, Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistanın dövlətlərinin diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq müəssisələri müvafiq şəxslərə vizalrı 4 (dörd) iş günü ərzində rəsmiləşdirir. 

Əlavə olaraq, Sazişin 4-cü maddəsində Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistan ərazilərindən keçən beynəlxalq nəqliyyat daşımaların iştirakçılarının səfərinin məqsədini təsdiq edən sənədlərin siyahısı müəyyən edilmişdir: avtonəqliyyat vasiətlərinin sürücüləri üçün-hyata keçirilən səfərlərin məqsədiniŞ, müddətini və sayını göstərməklə sürücününü və ay daşıyıcı şirkətin, və ya beynəlxalq yük daşımları təmin edən yük daşıyıcıları assosasiyalarının yazılı müraciəti; Azərbaycan Respublikası və Türkməmnistanın dəniz limanlarının işçiləri üçün-səfələrin məqsədini, müddətini və sayını göstərməklə müvafiq liman tərəfindən verilmiş məktub. Dəniz və çay gəmilərinin ekipaj üzvləri, dəmir yollarımn qatar, refrijerator və lokomotiv briqadalarının işçiləri üçün giriş qaydası "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında vətəndaşlaırn qarşılıqlı gediş-gəlişi haqqında" 1999-cu il avqustun 3-də imzalanmış Sazişin müddəaları ilə tənzimlənir.

Arxiv üzrə axtarış