DÖVLƏT RÜSUMU (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA)

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

 

Dövlət rüsumunun məbləği

 

14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə

görə:

 

 14.1.1. on iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə bağlı hallarda iki iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

14.1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

10 manat

 

14.1.1.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

20 manat

 

14.1.1.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

30 manat

 

14.1.1.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

40 manat

 

14.1.2. beş iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

 

14.1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

20 manat

 

14.1.2.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

40 manat

 

14.1.2.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

60 manat

 

14.1.2.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

80 manat

 

14.1.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

 

14.1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

40 manat

 

14.1.3.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

80 manat

 

14.1.3.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

120 manat

 

14.1.3.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

160 manat

 

 

14.1-1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə görə:

 

 

14.1-1.1. on iş günü müddətində verildikdə

 

14.1-1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

20 manat

 

14.1-1.1.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

30 manat

 

14.1-1.1.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

40 manat

 

14.1-1.1.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

50 manat

 

14.1-1.2. beş iş günü müddətində verildikdə

 

 14.1-1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

30 manat

 

14.1-1.2.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

50 manat

 

14.1-1.2.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

70 manat

 

14.1-1.2.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

90 manat

 

14.1-1.3. bir iş günü müddətində verildikdə

 

14.1-1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

50 manat

 

14.1-1.3.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

90 manat

 

14.1-1.3.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

130 manat

 

14.1-1.3.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

170 manat

 

14.3. Bu Qanunun 14.3-1-ci və 14.3-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

 

 14.3.1. on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

5 manat

 

14.3.2. üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

25 manat

 

14.3.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

35 manat

 

 14.3-1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə görə:

 

 

14.3-1.1. on iş günü müddətində verildikdə

 

15 manat

 

14.3-1.2. üç iş günü müddətində verildikdə

 

35 manat

 

14.3-1.3. bir iş günü müddətində verildikdə

 

45 manat

 

 

14.3-2. Bu Qanunun 14.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

 

 

14.3-2.1. on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

4 manat

 

14.3-2.2. üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

20 manat

 

14.3-2.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

25 manat

Arxiv üzrə axtarış