İKİTƏRƏFLİ MÜNASİBƏTLƏR

 

Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərinə dair qısa məlumat:

 

 • 18 may 1992-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur;
 • 5 oktyabr 2005-ci ildə Azərbaycanın Moldovada Səfirliyi açılmışdır.
 • Azərbaycanın Moldovada hal-hazır ki Səfiri Qudsi Osmanov.
 • 1 noyabr 2005-ci ildə Moldovanın Azərbaycanda Səfirliyi açılmışdır;
 • Moldovanın Azərbaycanda hal-hazır ki Səfiri George Leuke.
 

Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında

imzalanmış sənədlərin siyahısı

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 14 yanvar 1992

 

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi və Moldova Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi arasında Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 31 mart 1992

 

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında 1993-cü il üçün ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 17 oktyabr 1992

 

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsil Nazirliyi və Moldova Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi arasında Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 31 mart 1992

 

 • 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası ilə Moldova Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası arasında Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının və Moldova Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının alimlik dərəcələrinə və elmi adlara dair verdikləri sənədlərin (diplomların, attestatların) ekvivalentliyini qarşılıqlı surətdə etibarlı saymaq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 18 oktyabr 1993

 

 • 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında 1994-cü ildə ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Aşqabad, 23 dekabr 1993

 

 • 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı ilə Moldova Respublikasının Milli Bankı arasında Azərbaycan Respublikasının və Moldova Respublikasının milli valyutalarının açıqlanması ilə əlaqədar banklararası hesablamaların təşkili haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 3 fevral 1994

 

 • 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

17 fevral 1994

 

 • 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında sərbəst ticarət haqqında Saziş imzalanmışdır.

Minsk, 26 may 1995.

 

 • 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında  ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq  prinsipləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 8 sentyabr 1995

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında Müqavilə imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında ikiqat vergiyə  cəlb etməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında istehsalat kooperasiyası haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində vətəndaşların hüquqlarının zəmanətləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında yüksək  ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyası sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında gənclər və idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında valyuta və ixrac nəzarəti sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Moldova Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 27 noyabr 1997

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kiyev, 6 may 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Moldova Respublikası Prezidentinin Birgə Bəyannaməsi imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında Müqavilə imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vətəndaşların qarşılıqlı səfərləri haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında bitkilərin karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Moldova Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Yeyinti Nazirliyi arasında iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2005-2006-cı illər üçün məsləhətləşmələr Planı imzalanmışdır.

Bakı, 26 oktyabr 2004

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq Proqramı imzalanmışdır.

Kişineu, 19 aprel 2005

 

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və “Teleradio-Moldova” İctimai Şirkəti arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında baytarlıq-sanitariya Konvensiyası imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Moldova Respublikasının Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Moldova Respublikasının Hökuməti arasında informatizasiya və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında Moldova Respublikası ərazisində müvəqqəti işləyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti işləyən Moldova Respublikası vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kişineu, 21 aprel 2005

   

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasına rəsmi səfərinin yekunlarına dair Birgə Kommunike.

Kişineu, 21 aprel 2005

 

 • 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Moldova Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın birinci iclasının Protokolu imzalanmışdır.

Kişineu, 19 aprel 2005

 

 • 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş imzalanmışdır.

Kiyev, 22 may 2006

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Moldova Elmlər Akademiyası arasında elmi əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 •  2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında geodeziya, kartoqrafiya, kadastr, yer quruluşu, geoinformasiya sistemləri və Yerin məsafədən tədqiq edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının Maliyyə Nazirliyi arasında Dövlət maliyyələşməsi sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə Moldova Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Moldova Respublikasının Milli Statistika Bürosu arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 22 fevral 2007

 

 • 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vergi hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 23 aprel 2008.

 

 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 23 aprel 2008

 

 • 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında yanacaq-energetika kompleksi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.

Bakı, 23 aprel 2008

 

 • 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Moldova Respublikasının Milli Sosial Sığorta Kassası arasında məcburi dövlət sosial sığortası sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 29 iyun 2011.

 

 

 • 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Moldova Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Mərkəzi arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.

Strasburq, 4 dekabr 2012

 

 • 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Moldova Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Gömrük Xidməti arasında kadrların peşəkar hazırlığı və ixtisasının artırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalanmışdır.

Bakı, 2014-cü il 4 iyun

 

 • 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi ilə Moldova Respublikasının Maliyyə Bazarları üzrə Milli Komissiyası arasında əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Anlaşma Memorandumu. Bakı, 2014-cü il 23 oktyabr imzalanmışdır.
 

 

Əsas yüksək səviyyəli səfərlər və görüşlər:

 • 26-28 noyabr 1997-ci ildə - Moldova Respublikasının Prezidenti Petru  Luçinskiy Azərbaycanda rəsmi səfəri;

 

 • 26-27 oktyabr 2004-cü ildə Moldova Respublikasının Prezidenti Vladimir Voroninin Azərbaycana rəsmi səfəri (səfər çərçivəsində 9 sənəd, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Moldova Respublikası  Prezidentinin Birgə Bəyannaməsi imzalanmişdir);

 

 •  21 aprel 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyev Moldovaya rəsmi səfəri (səfər zamanı 5 sənəd imzalanmışdır);

 

 • 16 iyun 2005-ci ildə Kiyevdə Ümumdünya İqtisadi Forumu tərəfindən keçirilmiş   növbədənkənar   "Dəyirmi   Masa"   çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasının Prezidenti Vladimir Voroninlə görüşü;

 

 • 21 iyul 2006-ci ildə Moskvada, MDB Dövlət başçılarının qeyri-rəsmi  iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasının Prezidenti Vladimir Voroninlə görüşü;

 

 • 23-24 aprel 2008-ci ildə Moldova Respublikasının Prezidenti Vladimir Voronin Azərbaycana rəsmi səfəri (səfər zamanı 3 saziş imzalanmişdır);

 

 • 9 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclasında iştirak etmək məqsədilə Moldovaya səfərləri;

 

 • 1 iyun 2011-ci ildə İtaliyada, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Moldova Respublikası Prezidentinin vəzifəsini icra edən Marian Lupu ilə görüşü (görüşdə Azərbaycan ilə Moldova arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunmuş, ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin mövqeyini dəstəkləməsinin önəmi qeyd edilmiş, əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu vurğulanaraq bu potensialın reallaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır);

 

 • 29-30 sentyabr 2011-ci ildə Varşava şəhərində keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı sammiti çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Moldova Respublikasının Baş naziri Vladimir Filatı qəbul etmişdir;

 

 • 24 aprel 2014-ci ildə Praqa şəhərində keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı sammiti çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Moldova Respublikasının Prezidenti Nikolae Timofti ilə görüşü;

 

 • 22-24 fevral 2007-ci ildə Hökümətlərarası Komissiyanın II iclasında iştirak etmək üçün Moldovanın Baş naziri Vasile Tarlev Azərbaycanda səfəri;

 

 • 18-19 iyun 2007-ci ildə Bakıda keçirilmiş GUAM Dövlət Başçılarının Zirvə toplantısında Moldovanın Baş naziri Vasile Tarlev iştirak etmişdir;

 

 • 17-19 yanvar 2012-ci ildə Moldova Respublikasının Baş naziri Vladimir Filat Azərbaycana rəsmi səfəri;

 

 • 20 fevral 2010-cu ildə Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Roma şəhərində Moldovanın Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiyası Naziri Yuriye Lyanke ilə görüşü;

 

 • 25 fevral 2011-ci ildə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Kiyevdə keçirilmiş GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası çərçivəsində Moldova Baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya naziri Yuriye Lyanke ilə görüşü (görüşdə Azərbaycan ilə Moldova arasında ikitərəfli münasibətlər, enerji, ticarət və digər sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunmuşdur);

 

 • 17-19 yanvar 2012-ci ildə Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Moldova Respublikasının Baş naziri Vladimir Filat Xarici İşlər naziri Yuriye Lyarke müşayiət etmiş və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü;

 

 • 9 sentyabr 2014-cü il tarixində Prezident İlham Əliyev Moldova Baş nazirinin müavini, xarici işlər və Avropaya inteqrasiya naziri xanım Nataliya Germanı qəbul etmişdir

 

 • 16 sentyabr 2016-cı ildə Bişkek şəhərində keçirilmiş MDB ölkələri sammiti çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Moldova Respublikasının Baş naziri Pavel Filip ilə görüş keçirmişdir.

 • 13-14.06.2017-ci il tarixlərində Kişineu şəhərində keçiriləcək dərman vasitələrinin qiymətləndirilməsi və dəyərinin ödənilməsi sahəsində informasiya şəbəkəsinin iclasında Azərbaycan respublikası Tarif Şurasının katibi İlkin Məcidov və Təhlil və tənzimləmə şöbəsinin Əczaçılıq, ekspertiza və digər xidmətlər sektorunun müdiri Ceyhun Məmmədov iştirak edəcəkdir

 

 

İqtisadi əməkdaşlıq:

Hökumətlərarası birgə Komissiyanın fəaliyyəti:

-         Komissiyanın yaradılma tarixi - 25 oktyabr 2004-cü il;

-         Komissiyanın həmsədrləri: Azərbaycan tərəfindən - Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Moldova tərəfindən isə Baş nazirin müavini Oktavian Kalmık.

-         Komissiyanın bu günədək keçirilmiş iclaslarının sayı — 3 (üç).

 

Azərbaycan Respublikası ilə Moldova Respublikası arasında ticarət əlaqələri

 (min ABŞ dolları)

 

Il

Ídxal

İxrac

2006

1840,5

4765,8

2007

196,2

8739,9

2008

338,5

7128,0

2009

224,5

3767,9

2010

204,3

7480, 2

2011

2680,2

5720,1

2012

452,9

5367,4

2013

273,8

6467,3

2014

114,5

5916,3

2015

254,1

3525,3

2016

594,95

4665,19


(Dnestryanı separat qurum nəzərə alınmamaq şərti ilə)

 

 Parlamentlərarası əlaqələr:

 

Azərbaycan-Moldova parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərir.

 

1.Hacıyev Sabir Kamal oğlu-qrupun rəhbəri;

2.Fətiyev Xanlar Nuru oğlu;

3.Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu;

4.Xəlilov Rüstəm Gülabba oğlu;

5.İbrahimov Eldar Rza oğlu;

6.Quliyev Fərəc İbrahim oğlu;

7.Möhbalıyev Səttar Suliddin oğlu

Azərbaycan-Molodva Parlamentlərarası dostluq qrupunun Moldova tərəfindən uzvləri 

 

                 Voronin Vladimir-sədr

                   Postoyka Mariya  - üzv

                   Aqake Angel-üzv 

                   Bannikov Aleksandr-üzv

                   Qorile Anatoliy  -üzv

                   Reşetnikov Artur-üzv 

                   Bolya Vasile  - üzv

                   Karasen Damiyan-üzv 

                   Karp Liliyan-üzv 

                   Qaqauz Fyodor-üzv

                   Xrenova Yelena-üzv

                   Mixalake Kornelyu-üzv

                   Mitryuk Genadi -üzv

                   Novak Qriqore-üzv  -

                   Radvan Marina-üzv

                   Nesterovski Aleksansdr-üzv

                   Nikiforçyuk Yevgeniy-üzv 

                   Bejan Valeriyan-üzv 

                   Rotaru Valentina-üzv 

                   Kiselev Sergey  - üzv

                   Zaqorodniy Anatolie –üzv

                   Vremya İqor-üzv

                   Reydman Oleq-üzv

                   Domenti Oksana-üzv

                   Deliu Tudor-üzv

                   Stratan Valentina-üzv

                   Qileski Valeryu-üzv

                   Mındru Viktor-üzv

                   İvanov Violeta-üzv

                   Vityuk Vladimir-üzv Arxiv üzrə axtarış