2017-04-07

Voleybol üzre qadmlar arasmda 2017-ci il Avropa çempionatmm final merhelasinin təşkili ve kerçirilmasi ila bagII Azerbaycan Respublikasına gələcək əcnəbilər və vəətndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurunun sadələşdirilməsi haqqmda

Arxiv üzrə axtarış